ระบบ WOLF ISO by TechCons Biz
เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยทำงานบน Cloud Technology


WOLF ISO

Simplify your ISO management

WOLF ISO by TechCons Biz เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานบน Cloud Technology
พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO เพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ลดการใช้กระดาษ และผ่านการพิสูจน์จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

Features

DEMO

Customer

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

CONTACT

WE'RE HERE


163 ไทยสมุทร ชั้น 17 ยูนิต 17GH ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น.

MAP